Prihlásenie do aplikácie
*
*
Prihlásiť
Zabudnuté heslo
INFO

V súčasnej dobe z dôvodu prechodu na nový systém sa nedajú založiť nové klientské účty zákazníkov. Účty, ktoré boli vytvorené pred touto zmenou stále fungujú v upravenej podobe (offline) a je možné sa do nich prihlásiť.
V prípade, že máte záujem o spoluprácu s našou spoločnosťou a nákup surovín prosím zašlite nám Vaše údaje (IČO, Názov spoločnosti, meno kontaktnej osoby a mobil/email na Vás) priamo na adresu objednavky@zeelandia.sk. Budeme Vás následne kontaktovať.
Zároveň nám týmto dávate súhlas s GDPR.
Bližšie informácie o Politike spracúvania osobných údajov GDPR - TOS 1/1/18,3 Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov (poučenie o právach) nájdete na našej webovej stránke:
https://www.zeelandia.sk/o-zeelandii-1/poskytnutie-informacii-o-spracovani-osobnych-udajov-poucenie-o-pravach

GDPR

Dobrý deň,
dňom 25.05.2018 nadobúda účinnosť nový zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
ktorý do Slovenskej legislatívy implementuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 216/679
známe tiež ako Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (známe ako GDPR), ktoré dotknutým
osobám poskytujúcim svoje osobné údaje dáva širšie možnosti kontroly toho, ako sú ich osobné údaje
využívané.

Týmto by sme Vás chceli informovať, že Vami poskytnuté údaje pri registrácii do našej Klientskej zóny budú následne spracované na interné a marketingové účely spoločnosti Zeelandia s.r.o.
a ich poskytnutím nám zároveň dávate súhlas s ich spracúvaním na dobu neurčitú.
Bližšie informácie o Politike spracúvania osobných údajov GDPR - TOS 1/1/18,3 Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov (poučenie o právach) nájdete na našej webovej stránke:
https://www.zeelandia.sk/o-zeelandii-1/poskytnutie-informacii-o-spracovani-osobnych-udajov-poucenie-o-pravach

Tím Zeelandia s.r.o.